Menu

INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

0 Comment

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Daikinos Tojam
Country: Jamaica
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 18 February 2011
Pages: 241
PDF File Size: 18.91 Mb
ePub File Size: 4.18 Mb
ISBN: 122-2-56087-865-5
Downloads: 5653
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktigami

Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih kesumaran kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

A, B dan E; pengganggu lemah: Siapakah penulis buka Das Kapital? Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents.

Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan Diskriminais yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

Most Related  AL WASEET ALEXANDRIA PDF

Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk didkriminasi item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

Published on Jul View Download 0. Apakah tindakan yang perlu dilakukan?

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. A dan E; pengganggu lemah: Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Contoh Analisis Item Sains Documents. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Maka indeks indkes adalah: Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab.

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara keesukaran yang baik dengan yang lemah.

L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula.

Most Related  AO4422 PDF

Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Kkb sce analisis item contoh Education. Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Di siniterdapat kesukaean 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah.

Pengganggu manakah yang perlu diganti?

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keaukaran samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, kesukaraj soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0.

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: